Tá an Ghaeilge an-tábhachtach i saol na scoile. Déanaimid ár ndhícheall a chinntiú go mbíonn ard-chaighdeán Gaeilge sa scoil trí nathanna cainte, seanfhocail agus frásaí na seachtaine. Bíonn an Ghaeilge comhtháthaithe sa churaclam go laethúil. Chomh maith leis sin tá  an cultúr Gaelach go láidir sa scoil trí cheol traidisiúnta, spóirt traidisiúnta & damhsa traidisiúnta.

Help your child with Gaeilge click on this link for more info